Het Binnenveld: drassige natuur als bron van biodiversiteit
25 mei Wageningen

Ooit was Het Binnenveld een drassig laagveengebied met grote biodiversiteit. Vanaf 1950 werd het langzamerhand hoogproductief weidegebied, maar sinds 2019 is de overgang naar nieuwe natuur weer ingezet. Mooi Binnenveld nodigt u uit om hier naar te komen kijken.

Iedereen

In Het Binnenveld, ten noordwesten van Wageningen, ligt een gebied van bijna 300 hectare waar volop wordt ingezet op de ontwikkeling van nieuwe natuur. Het gebied, dat gezamenlijk eigendom is van Stichting Mooi Binnenveld, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Staatsbosbeheer, is in 2019 afgeplagd en het waterbeheersysteem is gescheiden van het omliggende agrarisch gebied. Het gebied is nu veel drassiger en flora en fauna grijpen hun kans! Er is ruimte voor bloemrijke (dotterbloem-)hooilanden, blauwgraslanden en trilveen en (weide-)vogels hebben het al enorm naar de zin. Uiteraard laten we de broedende vogels met rust. Tijdens deze excursie naar het Binnenveld laten we de ontwikkeling van de natuur zien.


De aankoop van 50 hectare door Mooi Binnenveld was mogelijk door een crowdfundingsactie. Dit is een bewijs dat een burgerinitiatief lokale natuurontwikkeling enorm kan aanzwengelen. 
Eind 2023 is de film “Hooiland” in de bioscoop vertoond; de film is op 9 januari 2024 uitgezonden op NPO2 en de positieve reacties waren overweldigend.

 

Zie de website voor meer informatie. Aanmelding niet verplicht. 


Tijd & plaats


25 mei 13:30 - 15:30
Café Onder de Linden, Haagsteeg 16 Wageningen

Organisatie door Mooi Binnenveld


Meer informatie: Website