Paboconferentie keynotes en workshops

Keynotes en workshops Paboconferentie 2017

Keynote 1 De school als agora?
Bas van der Meijden (Hogeschool Windesheim: 2e graad lerarenopleiding geschiedenis)

Hoe kunnen we de school beter laten aansluiten op de samenleving door die minder schools te maken, maar juist meer school? Als antwoord op deze vraag wordt tijdens de keynote voorgesteld om de school als agora in te richten volgens het Bildungsmodel zoals dat door filosoof René Gude is ontwikkeld. Vervolgens wordt gekeken wat dat voor het zaakvakkenonderwijs zou betekenen.


Workshops Ronde 1

1A. Van aanbodsdoelen naar onderwijsleerlijnen
Martin Klein Tank en Gäby van der Linden, SLO, Enschede

Onderwijs in Oriëntatie op jezelf en de wereld (OJW) is inspirerend omdat het zo mooi aansluit op de nieuwsgierigheid en de belangstelling van kinderen voor de wereld. Het zorgt voor enthousiasme bij leraren. Maar: 'Wat is het aanbod in die acht leerjaren?', 'Hoe sluiten de leerjaren op elkaar aan?', 'Hoe komen de kerndoelen terug in projecten en thema's?' en 'Hoe wordt het een beredeneerd aanbod dat helder vanuit doelen is afgeleid?'. Om tegemoet te komen aan deze vragen en om het handelingsrepertoire van leraren te versterken zijn de inhouden van alle leergebieden PO uitgewerkt in inhoudsleerlijnen met aanbodsdoelen. De inhoudsleerlijnen vormen een curriculum fundament en bieden schoolteams (en/of andere partijen) de mogelijkheid onderwijsleerlijnen te ontwikkelen waarin bij de vormgeving en verdere concretisering zelf keuzes gemaakt kunnen worden. In deze workshop verkennen we hoe de aanbodsdoelen voor OJW een basis zijn voor het ontwikkelen van onderwijsleerlijnen.

1B. Onzichtbaar Nederland
Rob Adriaens, KNAG en aardrijkskundedocent Het Streek, Ede

Bij de serie ‘Onzichtbaar Nederland’ ontwikkelt Rob Adriaens namens het KNAG lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs. Rob zal vertellen over zijn ervaringen met het ontwikkelen van het materiaal en de structuur die in de lessen voor het vo zijn gebruikt. Aan de hand van fragmenten uit de serie ‘Onzichtbaar Nederland’ zullen de deelnemers aan de workshop een start maken met het ontwikkelen van lessen voor het basisonderwijs. Onzichtbaar Nederland bestaat uit 8 afleveringen, in deze workshop gaan de deelnemers aan de slag met de uitzendingen ‘Water’, ‘Voedsel’ en ‘Energie’.

1C. Ontwerpen in Beeld
Remke Klapwijk, Wetenschapsknooppunt Zuidholland/ TU Delft; Tamara van Heel, Hogeschool van Rotterdam

In ontwerplessen werk je bij uitstek aan het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden. Voor leerkrachten en leerlingen is echter niet altijd duidelijk wat er precies wordt geleerd. Met ontwerpen in beeld krijgen leerkrachten en leerlingen grip op de ontwerpvaardigheden. Als de werkvormen en strategieën voor formatief evalueren goed worden toegepast, ontwikkelen leerlingen ontwerpvaardigheden twee keer zo snel. In deze workshop staat ‘Ontwerpen in beeld’ centraal. Tijdens de workshop maak je kennis met de methode als geheel en oefen je met formatieve evaluatie.

1D. IPC
Carla Niesink (IPC-Nederland)


In de workshop ervaren de deelnemers de uitgangspunten van het International Primary Curriculum. Het curriculum bevordert het leren van kinderen op de manier die past bij de visie van de school. Er is aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden, talenten van kinderen en bevordert persoonlijke groei en actief burgerschap. Het doel van de workshop is de deelnemers te informeren en enthousiasmeren voor het IPC en ze laten ondervinden dat het aanleren van vaardigheden onmisbaar is in de huidige tijd. De slogan van IPC is dan ook 'Great learning, great teaching and great fun…'

Keynote 2. Integreren van vaardigheden en kennis
Prof. dr. Maartje Raijmakers (Univ. V. Amsterdam: bijzondere leerstoel bij NCWT/science center NEMO; Univ. Leiden: afd. Onderwijsstudies van het Instituut Pedagogische Wetenschappen, Fac. Sociale Wetenschappen)

Vaardigheden voor onderzoekend en ontwerpen leren spelen een grote rol in het wetenschaps- en technologieonderwijs. Veel van deze vaardigheden, zoals vragen stellen, kritisch denken, staan weer hoog op de agenda onder de noemer van 21-eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden kunnen op vele manieren beheerst worden: Vaak worden de vaardigheden getraind als procedurele kennis voor een specifiek vak en een specifiek onderwerp. Een belangrijke vraag is hoe we deze vaardigheden kunnen trainen zodat ze ook als expliciete kennis toepasbaar zijn in vele vakken en onderwerpen. Psychologische kennis over leerprocessen biedt een aantal interessante ideeën.


Workshops Ronde 2

2A. Game based learning
Pabocommissie KNAG

Er zijn veel verschillende apps en spellen die aansluiten bij het vak aardrijkskunde, maar de vraag is wat kun je er nu eigenlijk mee in de les. Op basis van verschillende spellen zoals geoguessr, de app de aarde, sim city, lego en het grote topografiespel wordt in deze workshop in groepjes onderzocht hoe deze spellen kunnen ingezet kunnen worden in het onderwijs.

2B. Kijken als een kunstenaar
Annemarie Looijenga, Wetenschapsknooppunt Zuidholland/ TU Delft

Creatief waarnemen leidt tot actief ontdekken en bevordert het bewust worden van eerder onopgemerkte details. Door te oefenen, worden de leerlingen niet alleen bedreven in aandacht richten, maar ook in het ontdekken van oorzaak en gevolg.
In deze workshop maak je kennis met een manier om de aandacht van leerlingen uit de onderbouw op verschillende manieren te richten. Daarbij maakt Annemarie gebruik van de activiteiten uit het boek ‘How to be an explorer of the world’.

2C. Changelab
Deborah Nel en Anouk de Kemp (student), Frank Willemars (Geschiedenis), Hilde Amse (Rekenen/wiskunde & Pedagogiek) en Marcel Staring (Wetenschap & Technologie). Pabo Windesheim Flevoland

Bij Pabo Windesheim Flevoland zijn de domeinen Mens en Wereld, Pedagogiek en Rekenen/Wiskunde met studenten een uitdaging aangegaan om te komen tot een professionele leergemeenschap. Het werken in expertgroepen, de kracht van peerreview en vak integratie vormden de kern van het project. In deze workshop delen we onze beelden en ervaringen en willen we middels een werkvorm de dilemma’s en uitdagingen van deze manier van werken verkennen. Biedt deze werkwijze de deelnemers perspectief om te komen tot momenten van ‘diep-leren ‘voor studenten?

De downloads op deze pagina zijn van de keynotes en workshops van de Paboconferentie van 2016

Downloads