IOBT

IOBT bezorgd over toekomst bèta onderwijs

De Stichting Innovatie Onderwijs in Bètawetenschappen en Technologie (IOBT) heeft gereageerd op het voorstel van het Platform Onderwijs2032 over de toekomst van het Nederlandse onderwijs.

IOBT is bezorgd over het naar de achtergrond verdwijnen van kennis en kunde in het onderwijs. Het lijkt er op dat de commissie Schnabel algemene maatschappelijke vaardigheden tot hoofdbestanddeel van het onderwijs wil maken. Dit vooral met het argument dat kennis en kunde toch steeds veranderen.

IOBT stelt daartegenover dat het verwerven van kennis aan de basis ligt van goed onderwijs. De school brengt de inzichten van nu over aan de volgende generatie en biedt structuur in de overdaad van de informatiemaatschappij. Het ontwikkelen van noodzakelijke vaardigheden is alleen effectief binnen een stevig raamwerk van basale kennis.

Onderwijs moet de basale begrippen in de bètawetenschappen aanbieden om leerlingen de kans te geven samenhang en relevantie te ontdekken in de wereld om zich heen. Daarbij neemt IOBT afstand van het voornemen van het Platform om de klassieke indeling in vakken te verruilen voor interdisciplinaire thema’s. Uit ervaring blijkt dat succesvol interdisciplinair onderwijs stoelt op een goede disciplinaire basiskennis en –kunde, zowel van leraren als leerlingen.

In de reactie wordt door IOBT de inrichting van een samenhangend kerncurriculum natuurwetenschappen en wiskunde geschetst dat recht doet aan de karakteristieke werk- en denkwijze van de bètavakken.

De volledige IOBT reactie op het Hoofdlijn advies is te vinden als download op deze pagina.

De Stichting IOBT is een samenwerkingsverband van beroepsverenigingen. De stichting heeft het doel doorlopende onderwijsontwikkeling en vernieuwing in de exacte vakken te bevorderen, de aansluiting tussen onderwijs en vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt te bevorderen, de kwalitiet en actualiteiot van lesmateriaal voor exacte vakken te bevorderen en de didactische en inhoudelijke kwaliteit van docenten te bevorderen. In IOBT werken de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV), het Koninklijk Wiskundig Genootschap (KWG), het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI), de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV), de Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON) en de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) samen.

Downloads

Platform Onderwijs 2032