Conferentie Matchmaking

Matchmaking  - verbeter de match tussen bio-bedrijven en universitaire opleidingen!

Ruim 90 deelnemers kwamen vrijdag 11 november 2011 naar de conferentie 'Matchmaking - verbeter de match tussen bio-bedrijven en universitaire opleidingen!'. Werkgevers van net afgestudeerde BSc en MSc medewerkers met achtergrond Biomedische wetenschappen, Biologie of een andere biowetenschappelijke opleiding leverden hun bijdrage. Universitair (hoofd)docenten, onderwijscoördinatoren, hoogleraren, studieadviseurs en anderszins actief betrokkenen bij het bachelor en/of masteronderwijs namen ook actief deel. Samen kwamen ze per workshop tot interessante TIPs. Deze TIPs staan in het verslag van de conferentie.

Van de conferentie, die vrijdagmiddag 11 november plaatsvond bij de Vrije Universiteit  Amsterdam, verscheen op zaterdag 26 november een reportage in Bionieuws.

Doel

Verbeteren van de aansluiting tussen de arbeidsmarkt en de opleidingen Biomedische Wetenschappen, Biologie en andere biowetenschappelijke opleidingen. Daarnaast het verhogen van het studiesucces door te werken aan een duidelijke loopbaanlijn van bacheloronderwijs via masterprogramma’s naar arbeidsmarktdeelname.

Deelnemers
Actief betrokken universitair (hoofd)docenten, onderwijscoördinatoren en hoogleraren bij het bachelor en master onderwijs en managers van bedrijven en instellingen die leiding geven aan net afgestudeerde BSc en MSc medewerkers. Daarnaast studieadviseurs en studentenvertegenwoordigers.

Inhoud en opbrengst
Deelnemers kwamen in workshops bij elkaar om concrete afspraken te maken over stages en aanbevelingen te doen over de inhoud van (de vrije ruimte van) het Bachelor-programma. Bedrijven en instellingen presenteerden hun organisatie, lieten zien in welke functies BSc en MSc afgestudeerden werken, vertelden over hun ervaringen met deze afgestudeerden en beschreven wat in hun ogen de ideale afgestudeerde is. Opleidingen presenteerden hun mastertracks en beschreven wat in hun ogen de kennis en vaardigheden zijn van een BSc en MSc afgestudeerde. Ook kwam aan bod hoe vanuit bedrijfsoogpunt en vanuit de opleidingen een succesvolle stage eruit ziet; aan welke eisen moeten de studenten voldoen? Per workshop kwamen de deelnemers tot een TIP uit de opbrengst van de workshop. Deze TIPs staan in het verslag van de conferentie.
 
Workshops en sprekers
Bekijk hier onder de presentaties van een aantal van de sprekers. Beschikbare presentaties hebben een highlight.

Plenair - arbeidsmarktgegevens

Bekijk ook de NIBI-arbeidsmarktonderzoeken onder werkgevers en afgestudeerden.

Workshop Biochemie, neurowetenschappen & immunologie

 • Jos Prickaerts, UHD Universiteit Maastricht
 • Marieke van Ham, hoogleraar Universiteit van Amsterdam/Sanquin
 • Christine Gispen, hoofd wetenschapsbeleid Centraal Bureau Registratie Geneesmiddelen


Workshop Communicatie

 

Workshop Ecologisch advies

 • Emiel Brouwer, directeur B-WARE
 • Jasper Ohm, specialist Ecologie & Natuurwetgeving, Arcadis
 • Gerrit Heil, directeur Undergraduate School Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht


Workshop Management

 • Patrick de Boer, partner TTopstart
 • Peter Steerenberg, stagebegeleider RIVM van BSc en MSc studenten, via Athena Instituut VU Amsterdam
 • Nicolette Verheus, training manager Janssen Biologics BV
 • Marjolein Zweekhorst, master coördinator MPA/UD/managing director, VU Amsterdam

 

Workshop Oncologie

 • Marco Koudijs, postdoctoraal onderzoeker, UMC Utrecht
 • René Haverslag, beleidsmedewerker Biomedische Wetenschappen, Universiteit Utrecht


Workshop Plantenveredeling

 • Gert-Jan de Boer, manager Moleculaire Biologie, Enza Zaden
 • Peter van der Toorn, head Vegetable Breeding, Syngenta
 • Anja Kuipers, opleidingsdirecteur Plantenwetenschappen, WUR

 

Workshop Public Health

 • Kavi Littlewood, senior research manager, Mapi Values
 • Marianne van der Sande, hoofd Epidemiologie en Surveillance, RIVM-Centrum Infectieziektenbestrijding
 • Gerhard Zielhuis, hoogleraar UMC St Radboud, Nijmegen


 Vervolg
Wil je bijdragen aan een vervolgconferentie neem dan contact op met Ingeborg Scheurwater  (030-2343441, ma-wo-vr; scheurwater@nibi.nl).

Achtergrond
De conferentiemiddag was een vervolg op de bijeenkomsten van november 2009: de Werkgeverspanel bijeenkomst georganiseerd door de landelijke commissie BMW en het Symposium ‘Biobased business onmoet Hoger Onderwijs’ georganiseerd door het NIBI.

De conferentie is een activiteit van het innovatiecentrum biologie van ICAB (Innovatie Centra Academisch Bètaonderwijs).

Conferentie is ICAB activiteit

Stagiair in de kas (Foto: Seed Valley)