Academische Vaardigheden

Academische vaardigheden voor bachelors, wanneer kan wat?

Trainer: Miriam Ossevoort, UD Science Education and Communication, Rijksuniversiteit Groningen.

Een van de kerndoelen van een bachelor opleiding op academisch niveau is de voorbereiding van studenten tot beoefening van de wetenschap en daarmee het onderwijzen van academische vaardigheden. Deze training heeft tot doel om kennis te maken met algemene en domein-specifieke academische vaardigheden en de rol en plaats van deze vaardigheden binnen het bachelor onderwijs.

Eerste bijeenkomst
Tijdens de eerste bijeenkomst komen verschillende aspecten van academische vaardigheden, zoals communiceren en oordeelsvorming aan de orde. Er zal worden gesproken over de ontwikkeling van deze vaardigheden bij bachelor studenten. Tevens maken de deelnemers kennis met verschillende onderwijsontwerpen (good practices) met aandacht voor design tools (o.a. cognitive apprenticeship, authenticity)  en de plaats (parallel of geïntegreerd) van onderwijs in academische vaardigheden binnen een bachelor opleiding.

Tweede bijeenkomst
Als huiswerk voor de tweede bijeenkomst krijgen de deelnemers de opdracht mee om onderwijs in een academische vaardigheid te ontwikkelen voor hun eigen cursus. Tijdens de tweede bijeenkomst worden deze onderwijsontwerpen besproken.