Het Binnenveld: van sappige weilanden naar sompige natuur
05 oktober Wageningen

Ooit was Het Binnenveld een drassig laagveengebied met een grote biodiversiteit. Afgelopen halve eeuw werd het gebied hoogproductief weiland, maar nu vindt de transitie naar nieuwe natuur plaats. Mooi Binnenveld nodigt u uit om hier naar te komen kijken.

Onderwijs

Natuurontwikkeling waar je bij staat, dat gebeurt momenteel in Het Binnenveld. Een gebied van bijna 300 ha (gezamenlijk eigendom van Stichting Mooi Binnenveld, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Staatsbosbeheer) wordt nu omgevormd tot natuur. Vanaf voorjaar 2019 is het afplaggen begonnen en is een nieuw systeem van waterbeheersing aangebracht. Het gebied is nu veel drassiger en biedt zo ruimte aan bloemrijke (dotterbloem-)hooilanden, blauwgraslanden en trilveen.
Een excursie naar het Binnenveld brengt ons oog in oog met de op gang zijnde transitie: nagenoeg het hele gebied is afgeplagd en de ‘boerensloten’ zijn vervangen door natuurlijke waterstroompjes. We discussiëren onderweg over de gewenste en verwachte flora en fauna. We bezoeken ook een aantal percelen die al hun ‘natuurlijke’ uiterlijk hebben.
De aankoop van 50 hectare door Mooi Binnenveld (50 ha) is mogelijk door een crowdfundingsactie, zo’n burgerinitiatief kan lokale natuurontwikkeling enorm aanzwengelen.

 

Inschrijven voor de excursie is niet nodig.


Startpunt: Cafe/Restaurant Onder de Linden
Haagsteeg 16, 6708PM Wageningen

Tijd & plaats


05 oktober 13:30 - 15:30
Haagsteeg 16, Wageningen

Organisatie door Mooi Binnenveld

Contact: Klaas Swart
Meer informatie: Website