Aangespoelde wieren en fauna op het Noordzeestrand monitoren
02 oktober - IJmuiden

Altijd al afgevraagd wat er allemaal aanspoelt op het Noordzeestrand? Ga dan mee met een strandmonitoring en leer meer over de wieren en fauna van de Noordzee

Iedereen

Een van de projecten van stichting Anemoon is het SMP (strandaanspoelsels monitoring project). Dit project houdt in dat op gezette tijden de strandaanspoelsels op een vast traject worden gemonitoord tijdens laagwater. Dit gebeurt op verschillende plekken in Nederland en geeft een goed beeld van de populatieveranderingen, en het signaleren van nieuwe soorten, in de nabije kustzone van circa 80 mariene soorten uit tal van diergroepen en wieren. Ook wordt de ecologische kennis met betrekking tot jaarfluctuaties en seizoensfluctuaties goed zichtbaar.
De informatie verkregen met de monitoring wordt gebruikt ten behoeve van natuurbeleid en natuurbehoud en draagt bij aan het vergroten van de belangstelling, de kennis en de waardering voor de Nederlandse onderwaternatuur bij strand- en Noordzee-minnend Nederland.
Na deze monitoring zal een strandwandeling nooit meer hetzelfde zijn.

Wil je meelopen met een monitoring en meer leren over het leven in de zee. Stuur dan een mail naar alie@aliepostma.nl

Tijd & plaats


02 oktober 14:00 - 16:30
Bushalte IJmuiderstrand, IJmuiden

Organisatie door Stichting Anemoon

Contact: Alie Postma
Meer informatie: Website